Yoga som livstil

För mig är en yogi och en yogini någon som med ödmjukhet låter sig och andra möta yogans magi och filosofi i sin egen takt. Den kan nämligen förändra ditt liv. Och att det du förändrar med yogans hjälp behöver byggas från grunden steg för steg. Oftast med små steg och ett steg i taget. Då blir det en livstil du mår bra av. Idag 15 år senare LEVER jag yoga. Jag behöver inte tänka så mycket. Jag gör min fysiska yogaträning varje dag även om det bara blir i tio minuter ibland. Jag ser över mina tankar, känslor och handlingar varje dag. Ibland går det bra… andra dagar sämre. Att dricka gröna smoothies och välja mat som är bra för min kropp och vår jord är inget jag behöver fundera på välja. Det är ngt så naturligt att om en grön smoothie dyker upp på en beställning köper mina barn en sådan åt mig utan att behöva fråga mig. Och att ha yoga som livstil handlar om dig själv och dina val. DITT LIV. En yogi lägger sig inte i andras vägar att gå utan VET att vi alla går i vår egen takt genom yogans magiska värld. Med ödmjukhet och respekt inför andras livsresa. Lev din sanning. Fokusera på ditt möte med din egen yogamästare inom dig. Och låt andra leva sin.

Så här kommer lite tips och råd. Även några sköna recept från min dotter Love.

Yogamat

För mig har ju mat varit en komplex situation eftersom den till en början av mitt vuxna liv blev ett uttryck av mina känslor. När jag var ledsen åt jag alldeles för mycket och alldeles för dålig mat. För att döva smärtan inom mig. När yogan kom in i mitt liv balanserades mitt inre känsloliv upp och ju närmare harmonin jag kom desto sundare blev min relation till mat. Men också passionen till den.

Jag har alltid varit intresserad av hälsosam mat så den är grunden i min kost idag. Massor av härlig grönmat är basen på min tallrik men också många sköna färger.

Idag har jag lika passionerat förälskad i en spirulina smoothe som smakar gräs som en lätt friterad fetaost med lavendel honung. Skillnaden är dock att smakupplevelserna på den senare är orgasmisk. Det är definitivt inte en grönsmoothie.

För några år sedan såg jag en en fantastisk film med Barbro Streisand och Jeff Bridges som heter Kärlekens båda ansikten. Båda är professorer på ett universitet och Jeffs karaktär anser att sex är överskattat. 

Han bestämmer sig för att hitta en kvinna som inte är intresserad av sex och möter Barbaras karaktär. En blyg kvinna som anser sig inte kunna tävla med sin mor och sin systers skönhet. Hon går med på sin blivande makes önskan. Men allt eftersom väcks passionen i Barbaras karaktär och deras äktenskap är på väg att krascha. Men det jag tyckte bäst om i den  här filmen det är Barbras karaktärs sätt att äta. Hon gör alltid den ” perfekta tuggan”. Hon kan inte bara slänga i sig maten utan hon sätter ihop ” The perfect bite” mellan , sött, salt, beskt osv..

Det här blev en grej för mig i många år och var det som på något sätt öppnade upp för inte bara matens olika smaker utan också livet. Att mat inte bara är något som ska få vår kropp att fungera utan det kan ske små smakexplosioner i våran gom i mötet med den ” perfekta tuggan” .

Riktigt bra vällagad mat kan gör det för mig. Den perfekta salladen för mig är en sallad jag brukar äta på Cafe´Fresco i Sthlm. Den har blandsallad med den beska ruccola som bas, granatäpple med det syrligt söta, färska fikon som med sin milda knastrande smak bäddar in smakerna, avocadon som ger en fet krämig känsla i munnen  och den lätt grillade Chevren som skapar den sista sensationen. När jag äter den salladen är det ett MÅSTE att få ihop den perfekta tuggan. När jag handlar mat idag så går jag till mina sinnen. Jag ser ut över grönsakslandet i disken och försöker förnimma vad dessa smaker gör tillsammans och så handlar jag där efter.

.

 

Yogahudvård

Skönhet kommer inifrån. Så är det bara. Först och främst i alla fall. Återigen all typ av stress stressar också huden. Andas lugnt, ät lugnt, sov mycket och yoga. Det är toppen för huden. All mat som är basisk och fylld med enzymer gör huden toklycklig!! Så ät mycket grönt! 

Vatten vatten vatten!

Nyttiga fetter behöver också ta sin väg in genom kroppen genom magen. Kokosolja, mandelolja ( och andra nötoljor) och olivolja. Jag äter en avocado om dagen.

Och njut av alla sköna örtteer som rensar system!! Jätte bra för huden. Tänk dock på att mycket grönt te kan vara för tufft för njurarna och då kan du få mörka ringar under ögonen. Då jobbar njurarna för hårt.

Om du får påsar under ögonen kan det var lite olika saker som du kan testa dig fram med:

Sova mer.

Ta bort sädeslag. Sk vetepåsar brukar man ibland kalla dom påsar som blir pga tex gluten.

Du äter för mycket salt som binder vatten. Ät helst inte salt på kvällen.

Du kör för lite konditionsträning. Du bör få upp flåset 20 min om dagen för cirkulationens skull. Så cellerna kan lättare rensa ut slagg och få nytt syre. Cancerceller hatar styre! Så spring, hoppa hopprep, dansa..

Sedan kommer vi då till det yttre smörjandet. Jag tror benhårt på Kleopatra och de gamla egyptierna. Smörj smörj smörj!! Och med olja. Jag har sett min mor smörja sig med alla typer av olja i hela mitt liv. Så jag fortsätter. Olivolja, mandelolja, kokosolja och andra sköna oljor från ekologiska hudvårdsprodukter är kärlek för kroppen! En ansiktsmask av avocado är mums för huden. Du kan äta hela och smörja in dig med resterna. Och du bör ge kroppen en ordentlig massage i veckan. Från tårna och upp. Glöm inte ansiktet! Jag masserar bindväven ordentligt varje gång jag smörjer in mig.

Och sedan kommer ju fukt i alla dess former och där äger kokosvatten. Kroppen tar upp det så otroligt lätt så huden fuktas från insidan och ut. Gurka är också bra att få i sig. Mycket vatten där! Men om vi ska se från utsidan och in tror jag på ekologiska produkter mest. Som är i harmoni med din kropp och moderjord. Det finns så otroligt bra produkter nu så det är lätt att hitta.

Din hud berättar vad du ätit den senaste tiden. För hudens celler skapas av det du äter. Så gör dina väl efter vad som är lugnar din hud och ger den ditt yoga glow.

Yogakläder

Som med allting annat så finns det en stil även inom yogan och du kommer trilla dit på typsika yogakläder som alla andra har och byta klädesstil till mer hippi eller soft. Men det är övergående. Det är ngt vi gör när vi blir kär. Går i pojkvännens tröja tex. Det händer även när du blir förälskad i yogan eller vill bli påmind om vad den gör för dig. Lev ut det! Men eftersom yogan hjälper dig att komma i kontakt med den du verkligen är kommer du så småningom hitta din alldeles egna stil som blandas med allt du älskar. Det blir inte så intressant vad som är rätt eller fel. Du gör vad som är rätt för dig.

Du hittar en stil, åter igen, som skapar lugn och harmoni med den du är. Meditation…

Vad som kommer hända är att du troligen kommer köpa mer second hand med hänsyn till miljön. Köpa mindre av läder och pälsklädder men om du gör det kommer du troligen välja även det second hand för att inte uppmuntra till mer djur som plågas för en snygg kappa. Eller du kanske tar på dig din farmors ärvda pälsjacka. Så djuret får hedras av din kärlek istället för att slängas.

Det handlar om vad som går i harmoni med din själ. Ju mer du Yogar, ju mer känner du inom dig om det är rätt eller fel. Ekologiskt, vintage och second hand blir naturliga val i omtanke om vår jord. Men även kanske lite dyrare kvalitets kläder som håller länge och används mycket. 

Yogaliving

Mitt drömhem går i ljusa toner med sprakade färger som lite grann står för passionen i mitt liv. Det ljusa står för det rena och det andliga. Färgerna för det sprakande levande. De jordiska tonerna för det lugna och varma. Jag behöver lite av varje beroende på vad just det rummet ska ge. Sömn, vila, yoga eller samtal. Jag har också små ställen, sk  altare lite överallt. Det kan vara bilder på ett kylskåp eller saker på ett bord som så fort jag lägger blicken där ger mig yogafrid. Det kan också vara bilder eller saker som hjälper mig att fortsätta sträva mot mitt mål. En längtan jag vill förverkliga.

Och jag har alltid en utvald yogaplats där mina yoga matta står. Just nu är det i köket med utsikt mot altanen.

Känn ingen stress över att snabbt hitta din yogalivsstil. För den kommer att komma av sig själv. Fortsätt yoga i lugn och ro så kommer du steg för steg byta ut det som INTE ger dig livskraft, Prana, till det som ger dig Prana.

Lycka till!

For English click here

Yoga as a lifestyle

For me it is a yogi and yogini someone who humbly allows itself and meet the magic of yoga and philosophy at their own pace. It can namely change your life. And that you change with the help of yoga need to be built from scratch, step by step. Usually with small steps and one step at a time. Then it becomes a lifestyle, you feel good. Today, 15 years later, I live yoga. I do not think so much. I do my physical yoga every day even if only for ten minutes sometimes. I look over my thoughts, feelings and actions every day. Sometimes it is good … other days worse. Drinking green smoothies and choose foods that are good for my body and our earth is nothing I need to think about choosing. It is ngt so natural that if a green smoothie pops up on an order to buy my children such for me without asking me. And to have yoga as lifestyle is all about you and your choices. YOUR LIFE. A yogi does not interfere in other people’s ways to go, but know that we all go at our own pace through yoga’s magic world. With humility and respect for others’ life journey. Live your truth. Focus on your meeting with your own yoga master within you. And let others live theirs.

Yoga Food

Because yoga is meditation in motion so it’s a little so you should think about when you eat. ”What can I eat that does not stress my body and internal systems. ”Food is medicine. It gives you energy and makes you healthy and strong. But you eat too quickly or too much, the entire digestive system of stressed whether you are eating healthy. Eat currently and quiet.

So try to think …

The food that is raw’re also more alive and gives more life-affirming vitamins, enzymes and minerals.

However, we need a balance between cool and warm. Especially in the Nordic countries so …

Drink plenty of teas and soups when you eat a lot of raw food. Occasionally drink I t o m just warm boiled water. preferably with a little lemon in. And I’m trying to have a hot meal a day.

Always try to look at the food before you and thank Mother Earth for what it will now give you. I make no big deal of it. No other notice of it.

If you do not want to become gassy stomach and if you want the convenience of your internal systems, chew your food well. While running some chewing when you drink smoothies with plenty of fruit and vegetables in. So not as important with juices. There is a lot going on already in the mouth. When you chew, you secrete saliva, which helps the stomach to break down food. And even in your mouth, take up nutrients. So it’s just good to ruminate as a cow.

Yoga Clothing

As with everything else, there’s a style even in yoga and you will fall there on typsika yoga clothes as everyone else has and replace klädesstil to more hippi or soft. But it is temporary. It’s something we do when we fall in love. Goes in her boyfriend’s sweater example. It also happens when you fall in love with yoga or want to be reminded of what it does for you. Live out there! But as yoga help you get in touch with who you really are, you will eventually find your own style that is mixed with everything you love. It will not be so interesting what is right or wrong. You do what is right for you.

You’ll find a style, again, that creates peace and harmony with who you are. Meditation …

What will happen is that you will probably buy more second-hand with respect for the environment. Buy less of the leather and pälsklädder but if you do, you will probably choose even the second-hand not to encourage more animals tormented for a stylish coat. Or you might put on your grandmother inherited the fur jacket. So the animal must be honored by your love instead of thrown away.

It’s about what goes in harmony with your soul. The more you do yoga, the more you feel within yourself whether it is right or wrong. Organically, vintage and second hand becomes the natural choice in care for our earth. But perhaps a little more expensive quality clothing that lasts a long time and are widely used.

Yoga Skincare

Beauty comes from within. So it is just. First and foremost in all cases. Again, any type of stress also stresses the skin. Breathe calmly, eat quietly, slept a lot and yoga. It’s great for the skin. Any food that is alkaline and filled with enzymes makes the skin toklycklig !! So eat lots of green!

Water water water!

Healthy fats also need its way through the body through the stomach. Coconut oil, almond oil (and other nut oils) and olive oil. I eat an avocado a day.

And enjoy all the beauty of herbal teas that cleans the system !! Really good for the skin. Just be aware that much of green tea may be too tough on the kidneys and then you get dark circles under the eyes. When the kidneys are working too hard.

If you get bags under the eyes, it may be some different things that you can experiment with:

Sleep more.

Remove grains. Sk wheat bags tend to sometimes call them bags that become due for example gluten.

You eat too much salt that binds water. Eat preferably no salt in the evening.

You run for a little cardio. You should get up flåset 20 minutes a day of circulation sake. So the cells can more easily clean out the dross and get fresh oxygen. Cancer cells hate the government! So, running, rope skipping, dancing ..

Then we come to the outer lubrication process. I believe firmly in the Cleopatra and the ancient Egyptians. Lubricating grease lubricating !! And with oil. I have seen my mother anoint themselves with all kinds of oil in my whole life. So I continue. Olive oil, almond oil, coconut oil and other beauty oils from organic skin care is love for the body! A face mask of avocado is yummy for the skin. You can eat the whole and anoint you with the leftovers. And you should give your body a proper massage in the week. From the toes up. Do not forget your face! I massage the connective tissue firmly each time I rub me.

And then the moisture in all its forms and which owns coconut water. The body absorbs it so incredibly easy so your skin moisturized from the inside out. Cucumber is also good to have in itself. Much water there! But if we’re going to see from the outside and in, I believe in organic products the most. That is in harmony with your body and Mother Earth. There are so unbelievably good products now so it is easy to find.

Your skin tells you what you eaten recently. For skin cells are created by what you eat. So make your choices according to what is soothes your skin and give it your yoga glow.

Yoga Living

My dream home runs in bright tones with crackled colors that little bit stands for the passion of my life. The light stands for the pure and spiritual. The colors of the crackling alive. The earth tones of the calm and warm. I need a little of each, depending on what that room will provide. Sleep, rest, yoga or calls. I also have small places, so-called altars everywhere. It could be pictures of a refrigerator or things on a table as soon as I lay eyes which gives me yoga peace. It can also be pictures or things that will help me to continue to strive towards my goal. A longing I want to realize.

And I always have a designated yoga place where my yoga mat standing. Right now it’s in the kitchen with a view of the patio.

Feel no stress over quickly find your yoga lifestyle. For it will come by itself. Continue yoga in peace and quiet, you will gradually replace what can not give you vitality, prana, to what gives you the Prana.

Good luck!